Kliendi tundmaõppimise (KYC) protsess | Newsec

Kliendi tundmaõppimise (KYC) protsess

MIKS KÜSIB NEWSEC INFOT?

Leedu vabariigi rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt kohustub Newsec koguma teavet kinnisavaratehingute, vahendite allika, kliendi esindajate ja selle struktuuri kohta.

Ühtlasi on selles seaduses (vt art 2 lg 10 p 9) nõutud, et kinnisvara vahendusteenuseid (maakleri-, nõustamisteenuseid) osutavad ettevõtted tuvastaksid kliendi ja rakendaksid muid rahapesuvastaseid ennetusmeetmeid.

Kõiki neid meetmeid nimetatakse „Tunne oma klienti“ (ingl Know Your Client, KYC) protseduurideks.

MILLIST TEAVET PEAVAD KLIENDID ESITAMA?

  • Täidetud ankeedi „Tunne oma klienti“.
  • Kliendi esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
  • Kliendi kasusaaja isikut tõendava(te) dokumendi(-tide) koopia(d).
  • Juriidiliste isikute registri (JAR) ja juriidiliste isikute osaliste infosüsteemi (JADIS) kuni kuue kuu vanused väljavõtted ettevõtte kohta.

KES PEAB TEAVET ESITAMA?

Need kliendid, kes kasutavad Newseci vahendusteenuseid ja/või investeerimistehingute nõustamisteenuseid, mis puudutavad:

  • kinnisasja ostmist või müümist;
  • kinnisvara üürimist, kui kuuüür on 10 000 eurot või enam.

TEABE KONFIDENTSIAALSUS

  • Kliendi esitatud teavet käsitletakse konfidentsiaalsena ja sellele kehtivad kõige rangemad nõuded. Suurema konfidentsiaalsuse huvides soovitame saata dokumente ainult e-posti teel kyc@newsec.lt.

KUIDAS KLIENDIANDMEID SÄILITATAKSE?

Teavet säilitatakse seadusega sätestatud korras ja seda ei kasutata muudel eesmärkidel. Kõik protsessiga seotud kliendiandmed salvestatakse ettevõtte serverisse. Juurdepääs andmetele on piiratud ja võimaldatud üksnes isikutele, kes töötavad KYC-protseduuridega.

Lisateavet Newseci andmeturbe kohta leiate privaatsuspoliitikast.

KONTAKTID

Erikas Bartaševičius
Lawyer (Business Law and Compliance)
e.bartasevicius@newsec.lt +370 616 24548